Regulamin konkursu

Regulamin Świątecznego Konkursu MYSTERY BOX

 1. Organizatorem konkursu jest firma: URSZULA BODZOŃ prowadząca działalność gospodarczą pod firmą URSZULA GRAŻYNA BODZOŃ wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności: ul. Studencka 7\AD.1, 31-116 Kraków, adres do doręczeń: ul. Studencka 4, 31-116 Kraków, NIP: 6760009837, REGON: 357139359, adres poczty elektronicznej: sklep@naszadrogeria.com.pl, do której należy sklep i marka Nasza Drogeria z siedzibą w Krakowie przy ul. Studenckiej 4.
 2. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się świąteczny konkurs MYSTERY BOX. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie. Konkurs zostanie przeprowadzony na portalach społecznościowych: Facebook http://www.facebook.com , na stronie: @studenckadrogeria, która znajduje się pod linkiem: https://www.facebook.com/studenckadrogeria/ oraz Instagram http://www.instagram.com, na stronie: @nasza.drogeria, która znajduje się pod linkiem: https://www.instagram.com/nasza.drogeria/ zwanymi dalej pod nazwą Fanpage Organizatora.
 3. Konkurs trwa od 21.12.2021 r. do 27.12.2021 r. godz: 23.59.
 4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 29.12.2021 r., za pośrednictwem Serwisu Facebook oraz Instagram. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia konkursu wcześniej niż podana data w regulaminie lub jego przedłużenia.
 5. Nagrodami w konkursie są: 1. miejsce: MYSTERY BOX - pudełko z produktami dostępnymi w ofercie Naszej Drogerii o wartości łącznej 100 zł; 2. i 3. miejsce - jednorazowa zniżka w wysokości 10% na dowolne zakupy w Naszej Drogerii, zarówno on-line jak i stacjonarnie
 6. Konkurs ma charakter ogólnopolski i odbywa się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 7. W konkursie mogą brać udział tylko osoby dorosłe, które ukończyły 18 lat.
 8. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora.
 9. Zadanie konkursowe jest następujące: odpowiedź w dowolnej formie na pytanie: Jaki produkt z naszej oferty chciał(a)byś znaleźć pod choinką oraz dlaczego? Jedna osoba może zamieścić jedną odpowiedź.
 10. Osoby, które otrzymają nagrody zostaną wyłonione przez jury w składzie Urszula Bodzoń, Małgorzata Bodzoń i Aleksandra Sitnik, na podstawie przesłanego komentarza, które według jury będzie najbardziej kreatywne.
 11. Post konkursowy, pojawi się w dniu 21.12.2021r. na Fanpage’u Organizatora - Nasza Drogeria pod adresem https://www.facebook.com/studenckadrogeria/ oraz https://www.instagram.com/nasza.drogeria/
 12. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia. Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. Naruszenie przez Uczestnika tego zobowiązania stanowi podstawę do odmowy wydania nagrody.
 13. Przystąpienie do konkursu rozumie się przez umieszczenie komentarza pod postem konkursowym.
 14. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Organizator oświadcza, że dane osobowe Uczestnika w zakresie: imię i nazwisko lub nazwa konta są niezbędne w celu przystąpienia do Konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia oraz w celu przekazania nagrody.
 15. Publikacja wizerunku Uczestnika nie jest wymagana do wzięcia udziału w konkursie.
 16. Publikując swój wizerunek, Uczestnik świadomie podejmuje taką decyzję i samodzielnie decyduje o publikacji swojego wizerunku pod postem konkursowym.
 17. Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę Uczestnika Konkursu na przetwarzanie danych osobowych (imię i nazwisko lub nazwa profilu użytkownika portalu społecznościowego Facebook oraz Instagram) dla celów Konkursu. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na publikację swoich danych, jako Uczestnika Konkursu (imię i nazwisko lub nazwa profilu społecznościowego), w Serwisie ( http://www.facebook.com oraz https://www.instagram.com ) zgodę na komunikowanie się przez Organizatora w związku z Konkursem poprzez swoje konto Facebook lub Instagram. Organizator oświadcza, że dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora jako administratora danych osobowych będą wykorzystywane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu i przekazania nagrody.
 18. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook oraz Instagram.
 19. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych(Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27, z późn. zm.).
 20. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo przeznaczenia nieodebranych nagród na inne cele Organizatora.
 21. Celem odebrania nagrody Zwycięzca musi skontaktować się z Organizatorem poprzez wiadomość wysłaną za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook lub Instagram.
 22. Wygranej nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny.
 23. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy techniczne serwisu Facebook, Instagram lub łączy internetowych, które uniemożliwiają prawidłową realizację konkursu.
 24. Regulamin wchodzi w życie 21.12.2021 r. i jest dostępny na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.naszadrogeria.com.pl
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl